Avís Legal

1 º Dades de l’Associació:
Associació The South Face va ser constituïda mitjançant Acta Fundacional de data 1 de març de 2010 a Barcelona. El seu objecte social és: la transformació social a través de l’educació.

Té el seu domicili al carrer Lleó XIII número 11bis, el seu telèfon és 653982026.

La seva adreça de correu electrònic és info@thesouthface.org.es

L’Associació, amb CIF n º G-.65338188, es troba inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.

 

2 º Legislació i jurisdicció aplicables:
L’Associació es troba dotada de la personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar i que es regirà per la llei orgànica 1 / 2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, de la Llei 4 / 2008, de 24 d’abril.

 

3 º Tractament de dades de caràcter personal:
The South Face garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades per les persones interessades a formar part de l’Associació en sentit ampli, interessats o donants ocasionals, i el seu tractament automatitzat d’acord amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal vigent en cada moment.

 

4 º Propietat intel lectual i industrial:
Els drets de propietat intel lectual del contingut d’aquesta pàgina, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de l’ASSOCIACIÓ The South Face i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per a ús personal i privat. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per la llei.
L’autoria de les fotos contingudes en aquesta pàgina web són d’exclusiva titularitat de l’Associació, la cessió de les mateixes requerirà consentiment exprés d’aquesta, excepte per a ús personal i privat.

 

5 º Col.laboradors del programa “Scholarship Program” i / o donants ocasionals:
Pots fer-te soci o realitzar un donatiu puntual.

 

6 º  Ús del web i link:
L’ASSOCIACIÓ The South Face no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts d’aquesta web, sent exclusiva la responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitzi.
L’ASSOCIACIÓ The South Face no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda al web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços o cercadors ubicats en aquesta web. La presència d’aquests enllaços té una finalitat merament informativa.

 

7 º Intercanvi o difusió d’informació:
L’ASSOCIACIÓ The South Face declina tota responsabilitat que es derivi de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través d’aquesta web, amb la qual cosa ha de quedar ben clar que la responsabilitat de les manifestacions difoses en ella correspon a qui les realitzen.

 

8 .- Informació sobre aspectes tècnics:
L’ASSOCIACIÓ The South Face no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del servei, motivades per causes alienes a l’ASSOCIACIÓ The South Face. Tampoc es responsabilitzarà dels retards o bloquejos en l’ús d’aquest lloc web causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques i assimilats, així com dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il.legítimes fora del control de l’ASSOCIACIÓ The South Face . Així mateix, s’exonera de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’usuari com a conseqüència d’errades, defectes o omissions en la informació facilitada a la web sempre que procedeixi de fonts alienes a l’ASSOCIACIÓ The South Face.

 

9 º .- Transparència dels comptes de l’ASSOCIACIÓ The South Face:
L’ASSOCIACIÓ The South Face es compromet a incorporar en la seva memòria un resum dels comptes anuals de cada exercici a fi de garantir la transparència de les seves activitats.

 

10 º .- Memòria d’activitats de l’ASSOCIACIÓ The South Face:
Cada any l’ASSOCIACIÓ The South Face es compromet a incorporar a la web una memòria d’activitats de l’Associació perquè tots els interessats tinguin un accés fàcil i directe a les activitats d’aquesta.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail